Философияның оқулығы №1 “Болмыс және уақыт”

Jan 19, 2021


Философияның оқулығы №1

“Болмыс және уақыт” кітабы туралы

“Болмыс және уақыт” атты кітапты сериалды кітаптардың алғашқы кітабы еттік. Германияның философы Хайдэггер ''Болмыс және уақыт'' кітабын жазып бастырғаннан кейін бұл кітап оған орасан үлкен ат атақ әкелді. Оның бұл кітабын 20шы ғасырдың ең үлкен философия кітабы деп атайды. Расымен де философия саласына орасан үлкен сілкініс әкелген еді.

“Болмыс пен уақыт”  кітабы орасан көп нәтижелі кітап бола алғанды. Бұл кітап тек қана Европада емес Америкадан бастап Жапонияға дейін философтардың нұсқаулық оқулығы болған. "Болмыс және уақыт" кітабы тек қана философия саласында емес заң саласына, өнер саласына және де тіл білім саласына да жаңа ұғым әкелген. Психология саласына да өте үлкен әсер еткен.

Структурализм, постструктурализм, деконструкция және постмодернэ деген салалар осы кітаптан маңызды ұғымдарды алып қолданған екен.

 “Болмыс және уақыт” кітаптан үлгі алып Францияның философы Сартр "Болмыс және емес" кітабын және де Германия-Американың философы Эрих Фромм "Бар және болмыс" кітабын жазған. Сол кітаптар "Болмыс" тұжырымдамасын қоғамның жақсы жаманының өлшемі ете алған.

Molorerdene

Molorerdene

Comments (3)

Daniel Lewi5 min ago

Very interesting and informative article on design. I learned a lot of new and interesting.

Jessica Miller1 min ago

I agree, a very interesting article. Thank you very much! nerd

Henry William15 min ago

Thanks for the good article. Looking forward to new ones.

© Molor-Erdene 2021