2014 - 2015 сериалдық лекция

Jan 19, 2021


Сэдэв:

№1- 10 айдың 4 -Қарама қарсылық теориясы емес. диалектик dialectic
№2- 10 айдың 11 -Ғаламтану көзқарасы және көп тарапты көзқарас емес. фэномэн phenomenon
№3- 10 айдың 18 -Кітапты түсіну үшін анықтау. гермэнэвтик hermeneutics
№4- 10 айдың 25 -Пікірталас және төбелес. дискус discussion
№5- 11 айдың 1 -Сөзбен жеткізу және түсінік. семантик semantics
№6- 11 айдың 8 -Ауыспалы және нақты жағдайға келу. абстракт, конкрет abstract, concrete
№7- 11 айдың 15 -Сезім және жүйке мәселесі. эмошн, сэнсаац emotion, sensation
№8- 11 айдың 22 -Сәулелі дүние айту және рухтану. оптимист, пессимист optimist, pessimist
№9- 11 айдың 29 -Салыстырмалы емес қатысты болу. релативити relativity
№10- 12 айдың 6 -Күнделікті өмірден алыстап жоғары ойлау мәселесі. метафизик metaphysic
№11- 12 айдың 13 -Саннан сапаға ауысу деген не? квантити, квалити quantity, quality
№12- 12 айдың 20 -Жасамаған дүние және алысты болжау. утоп, вижн utopia, vision
№13- 12 айдың 27 -Оқу және үйренудің айырмашылығы. леарнинг, стади learning, studying
№14- 1 айдың 3 -Табыс және қателесу. аура, энерги aura, energy
№15- 1 айдың 10 -Уақыт және еске сақтау. мемори time, memory
№16- 1 айдың 17 -Өткен және келешек. паст, футур past, future
№17- 1 айдың 24 -Жаңа және ескі. ниюс, оулд new, old
№18- 1 айдың 31 -Кездейсоқтық және жоба. шаанс, прожект chance, project
№19- 2 айдың 7 -Ойлаушы ма, табушы ма? тсинкер, поэт thinker, poet
№20- 2 айдың 14 -Туадан берілген ба тауып алған ба? натур, эквайр natural, acquired
№21- 2 айдың 21 -Достасу немесе жолдас болу. фрэндс friendship
№22- 2 айдың 28 -Ұлықтау және шен сыйлықтың мақсаты. орден, медал honor, medal
№23- 3 айдың 7 -Бағалылық және кемістік. валют values
№24- 3 айдың 14 -Өмірбаян немесе өз өнімі болу. биографи biography
№25- 3 айдың 21 -Басқа жағынан қарамай сынау. критик critical thinking

Molor-Erdene

Molor-Erdene

© Molor-Erdene 2023